Search:
Recent Changes -

edit SideBar

Species / Chenopus Mathiasi
  • Chenopus mathiasi Noszky, 1940

Original Description of Chenopus mathiasi by Noszky, 1940, p.14:

  • "A Harmat-féle szépvölgyi gyüjtésből 4, és a Streda-féle, szintén szépvölgyi gyüj-teményből 3, itt-ott töredékes, de egymás hiányait elég jól kiegészítő példányunkat új fajnak kellet venni. Ugyanis külső ajkának ujjszerű nyúlványai vékonyak, hosszúra nyúltak és erősen kihajló íveket formálnak. A spirális főbordákon levő nodusok elég gyöngék. A mellékbordák részint vékonyabbak, részint pedig vastagabbak. Keresztbordázatából még nagyítóval is alig látható valami."

Locus typicus: Szépvölgy, Budapest, Hungary

Stratum typicum: Kiscellian, Kiscell Clay Formation, Oligocene

Types: Holotype probably destroyed in 1956

Chenopus Mathiasi Noszky 1940, pl. 1, fig. 11

Original Description of Chenopus mathiasi var. retifera by Noszky, 1940, p.14:

  • "A fent jelzett törzsfajhoz tartozó alakokon kívül 3 példányunk van a Harmat-féle szépvölgyi gyüjtésből, amelyek a fenti törzsfajtól eltérnek. Ugyanis ujjszerű nyúlványaik a héjtest felé kissé kivastagodnak. Azonfelül a héjtesten, ill. a spirális főbordákon a nodusok teljesen háttérbe szorulnak, helyettük erősebb kereszt-bordázat fejlődött ki, úgy hogy a héj már kis nagyítással is hálószerűnek látszik."

Chenopus mathiasi var. retifera Noszky, 1940, pl. 1, fig. 10

This might belong to Aporrhais


References

  • Noszky, J. 1940. A kiscelli agyag molluszka-faunája. II. rész. Loricata, Gastropoda, Scaphopoda (Die Molluskenfauna des Kisceller Tones (Rupelien) aus der Umgebung von Budapest. II. Teil. Loricata, Gastropoda und Scaphopoda). Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 33: 1–80.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search

- This page is owned by Ulrich Wieneke
Copyright Privacy Policy Impressum
- It was last modified on April 06, 2017, at 04:32 PM-