Search:
Recent Changes -

edit SideBar

Species / Pterocera Nucleus
  • Pterocera nucleus Weinzettl, 1910

Original Description of Pterocera nucleus by Weinzettl, 1910, p. 42:

  • "U Korycan neni vzacnostf jadro zkameneliny, jejiz pravou prislusnost tezko lze uhodnouti. Skorapka byla napadne tlusta, neni vsak na zadnem exemplaru zachovana. Na hranatych zavitcich patrny jsou tu a tam dvojite otisky zubu, jednak blize predniho, ridceji blize zadnuho kraje. Oble usti bylo vzadu skulinovite suzeno. Pritomnost kanalku zjistiti nelze. Vrcholove zavitky byly zaplnovany. Dosahuji vysky az 10 cm."

Locus typicus: Korycany, Czech Republic

Pterocera nucleus Weinzettl, 1910, pl. VI, fig. 29

  • Korycany, Czech Republic

Edit - History - Print - Recent Changes - Search

- This page is owned by Ulrich Wieneke
Copyright Privacy Policy Impressum
- It was last modified on December 07, 2016, at 08:55 AM-